Wie betaalt, die bepaalt

Moskee_Financiën_web

Bepalen Nederlandse moskeeën zelf nog wat er in hun gebedshuis gebeurt, wanneer deze zijn gesubsidieerd door landen uit het Midden-Oosten?

// Are Dutch mosques still in charge of what happens in their establishments when Middle Eastern countries have paid for them?